Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập

Số/Kí hiệu 21/2022/TT-BGDĐT
Trích yếu Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập
Ngày ban hành 28/12/2022
Ngày có hiệu lực 12/02/2023
Ngày hết hiệu lực
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Nhà giáo và CBQL giáo dục
Cơ quan ban hành Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
Người ký

Tài liệu đính kèm

120230116153136.pdf