Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 1

Số/Kí hiệu 17/2022/TT-BGDĐT
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày có hiệu lực 20/01/2023
Ngày hết hiệu lực
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Bồi dưỡng, tập huấn
Cơ quan ban hành Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
Người ký

Tài liệu đính kèm

120221218213545.pdf