HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN YÊN DŨNG NĂM HỌC 2022-2023

     Thực hiện Hướng dẫn số 06/HDLN/SGDĐT-CĐGD, ngày 29/8/2022 của Công đoàn giáo dục Bắc Giang về việc Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm học 2022-2023. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Trung Tâm GDNN-GDTX Yên  Dũng. Ngày 01/10/2022 Trung Tâm GDNN-GDTX Yên Dũng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nghiêm Cường–  bí thư chi bộ, Giám Đốc Trung Tâm cùng toàn thể CBGV, NV Trung Tâm GDNN-GDTX Yên Dũng.

      Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 - 2023  Trung Tâm GDNN-GDTX Yên Dũng đã diễn ra trong không khí trang trọng với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tích cực, cởi mở. 

     Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Sáng - Phó Giám Đốc Trung Tâm  thông qua báo cáo kiểm điểm và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 - 2022; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong năm học 2022 – 2023; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu năm học 2021-2022. 


        Năm học 2022 – 2023, Trung Tâm đề ra chỉ tiêu có 01 đồng chí nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang,  02 đồng chí đạt CSTĐCS; 02 đồng chí được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng; 01 đồng chí được Công đoàn ngành khen thưởng; 16 đồng chí đạt LĐTT; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt Vững mạnh; Trung Tâm GDNN-GDTX Yên Dũng đạt danh hiệu LĐTTXS.

     Phát huy tinh thần dân chủ, các đc cán bộ giáo viên nhân viên trong Trung Tâm đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong Trung Tâm, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022- 2023. 

     Với tinh thần thẳng thắn, chia sẻ, cầu thị, đồng chí Nghiêm Cường–  bí thư chi bộ, Giám Đốc Trung Tâm đã trực tiếp giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ giáo viên, nhân viên trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023 nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong đội ngũ CBGV, NV thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.

      Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc cơ quan; Quy tắc ứng xử và Quy chế thi đua khen thưởng, kỉ luật của Trung Tâm . Hội nghị đã tiến hành phát động phong trào thi đua và kí giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan đơn vị và tổ chức Công đoàn nhà trường.

     Hội nghị đã biểu quyết nhất trí các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023 đồng thời thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục đại trà, công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; tham gia và đạt thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi do Sở GD& ĐT Bắc Giang tổ chức.