Lịch biểu công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngày 25/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 552/SGDĐT-KTKĐCLGD về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023, theo đó, các đơn vị liên quan và thí sinh cần nắm tổng thể các mốc thời gian chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau: