Tin nhà trường

Với tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ, giúp đỡ người Khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp một phần nhỏ nào đó để hỗ trợ về đời sống cho người khuyết tật. Thực hiện công văn số 1197/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Sở GD&ĐT Bắc Giang V/v phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ tại nhà trường của người khuyết tật;

Xem chi tiết