Công khai

Trung Tâm GDNN-GDTX Yên Dũng công khai cam kết chất lượng giáo dục , công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế , ông khai thông tin cơ sở vật chất, ông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục thường xuyên năm 2020

Xem chi tiết