HỌ TÊN        PHẠM VĂN LONG
CHỨC VỤ        BÍ THƯ
ĐIỆN THOẠI       '038228571


 HỌ TÊN        NGUYỄN VĂN TÂN
CHỨC VỤ         PHÓ BÍ THƯ
ĐIỆN THOẠI