KỶ NIỆM 18 NĂM NGÀY TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/1995-19/8/2023)

 

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là văn bản quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự đóng góp to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay.

Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thông qua đó phát huy tinh thần cảnh giác của CBGV-CNV, học sinh hướng đến mục tiêu đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân, CBGV-CNV và học sinh là một chiến sỹ trên mặt trận bảo đảm ANTT.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là cơ sở để tăng cường khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở trong trường, đảm bảo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong và ngoài nhà trường; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục học sinh. Biểu dương khen thưởng kịp thời những CBGV-CNV và học sinh tiêu biểu.

Sau nhiều năm tổ chức triển khai, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban chi ủy, Ban giám đốc, sự vào cuộc mạnh mẽ của BCH công đoàn, đoàn thanh niên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội được tổ chức đúng hướng dẫn.

Thông qua các hoạt động Ngày hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, học sinh, phụ huynh đã cung cấp cho nhà trường nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong học sinh. Từ đó, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT đã được xây dựng và phát huy hiệu quả, như: “Camera với ANTT”; “Cổng trường an toàn giao thông - Xanh, sạch, đẹp”...

Ban Chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT, luôn được củng cố về số lượng và chất lượng; đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần dảm bảo ANTT trong nhà trường.

Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2023, các hoạt động thể dục, thể thao; hoạt động thăm, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; ... tất cả tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thật sự là ngày hội; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để phát huy hơn nữa giá trị to lớn của “Ngày hội toàn dân bảo ệ ANTQ”, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban chi ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, cùng sự tích cực ủng hộ, tham gia hưởng ứng của CBGV, học sinh và phụ huynh. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức cảnh giác, tính tự giác, tự nguyện, tự phòng, tự giải quyết; thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay, những việc làm sáng tạo; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được gắn kết, lồng ghép một cách linh hoạt, sáng tạo với các nội dung phong trào, cuộc vận động khác, nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng, lan tỏa. Mặt khác tích cực chăm lo kiện toàn Ban Chỉ đạo ANTT, đội thanh niên xung kích,...; đồng thời phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, bảo đảm an ninh trật tự góp phần đảm bảo ANTT trong và ngoài nhà trường./.