Ngành Giáo dục triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật trong năm học 2023-2024

Tình trạng bạo lực, vi phạm pháp luật đối với học sinh từ lâu đã là vấn đề nhức nhối không chỉ với ngành Giáo dục mà còn gây dư luận bức xúc toàn xã hội. Trong thời gian qua, mặc dù đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sự vào cuộc tích cực của các cơ sở giáo dục, đội ngũ các nhà giáo nhưng vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, nhất là an toàn giao thông, cá biệt có những vụ việc phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt tới uy tín, danh dự, sức khoẻ, tài sản của cá nhân, tập thể trong ngành Giáo dục tỉnh.

Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1685/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 11/10/2023 chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt một số giải pháp, cụ thể như sau:

Một là, quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh và Sở GDĐT về ngăn chặn, phòng ngừa bạo lực và vi phạm pháp luật đối với học sinh, trọng tâm là Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh triển khai Dự án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hai là, 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục thành lập Ban Chỉ đạo phòng ngừa tội phạm, bạo lực học đường và phòng chống vi phạm pháp luật đối với học sinh. Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động chi tiết, trong đó có giải pháp hiệu quả để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời bạo lực và vi phạm pháp luật đối với học sinh. 100% các nhà trường xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 01 mô hình về phòng ngừa tội phạm, bạo lực và phòng chống vi phạm pháp luật (theo Hướng dẫn 3204/HD-BCĐ ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh về xây dựng, duy trì, nhân rộng, kết thúc, thanh loại mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc).

Ba là, lãnh đạo các nhà trường chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương theo quy chế phối hợp đã ký kết; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền theo các chủ đề từng tháng, quý; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường bảo đảm công khai, nghiêm túc theo quy định của pháp luật; định kỳ trao đổi thông tin hằng tháng, sơ kết sau 6 tháng và tổng kết sau 01 năm để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung phối hợp cho sát với tình hình thực tế. 

Học sinh tại Lạng Giang tham gia trò chơi dân gian

Bốn là, phát huy vai trò của phụ huynh, các tổ chức, đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, tạo sân chơi bổ ích, hiệu quả lôi cuốn học sinh tham gia. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh rà soát, lập danh sách những học sinh yếu thế, học sinh chưa ngoan, học sinh có bố mẹ ly hôn, ly thân, làm ăn xa, gia đình có người vi phạm pháp luật để có biện pháp quản lý, giúp đỡ, bảo vệ, giáo dục học sinh hiệu quả; sớm phát hiện những học sinh có biểu hiện lệch chuẩn và uốn nắn kịp thời, tránh để học sinh có nguy cơ sa ngã, vi phạm pháp luật. Thiết lập các kênh thông tin của cơ sở giáo dục (hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát, trang mạng xã hội...) để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường, vi phạm pháp luật của học sinh. 

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục giới tính, tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh và công tác xã hội trường học. Tăng cường giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử; hướng dẫn kỹ năng sử dụng internet và mạng xã hội. Triển khai hiệu quả các mô hình giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục học sinh về an toàn, an ninh mạng trong các nhà trường hiện nay.

Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các nhà quản lý giáo dục, sự quyết tâm đồng lòng của các tổ chức, đoàn thể, các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh, ngành Giáo dục tỉnh tin tưởng sẽ thực hiện thành công việc ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế tối đa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật trong năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo./. 

Nguyễn Văn Lựu - Phòng GDTH-CTTT