Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang

Số/Kí hiệu 129/QĐ-SGDĐT
Trích yếu Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày có hiệu lực 27/02/2023
Ngày hết hiệu lực
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Người ký

Tài liệu đính kèm

120230227164712.pdf