TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN YÊN DŨNG KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023


Căn cứ Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND huyện Yên Dũng về việc đặt hàng giao nhiệm vụ đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023- Tiểu dự án 1 thuộc dự án 4.

Mục tiêu tổng quát thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Được sự đồng ý của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng, Trung tâm GDNN- GDTX huyện Yên Dũng đã tuyển sinh  và tổ chức khai giảng 02 lớp sơ cấp nghề gồm 01 lớp nghề điện dân dụng và 01 lớp nghề Điện tử.

Về dự Lễ khai giảng lớp sơ cấp nghề có đại diện các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, Ban giám đốc và các thầy cô giáo tham gia giảng dạy cùng các học viên lớp nghề.

Về phía đại biểu Phòng Lao động TB và XH huyện Yên Dũng có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Vy - trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Yên Dũng và ông Nguyễn Văn Dũng - chuyên viên

Ông Nguyễn Văn Vy Trưởng phòng LĐTB và XH huyện Yên Dũng phát biểu

                                                                         Về phía Đại biểu xã Yên Lư có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã đến dự.

Ông Nguyễn Tấn Cõn Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lư phát biểu

                                                                     Về phía Đại biểu xã Trí Yên có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã đến dự.

                                            Về phía Trung tâm GDNN- GDTX huyện Yên Dũng, có Ban giám đốc cùng các thầy cô giáo về dự.