TRUNG TÂM GDNN-GDTX YÊN DŨNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN, THĂM HỎI TẶNG QUÀ NHÂN DỊP KỈ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2023)

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Nhưng độc lập chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “.... thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” (Hồ Chí Minh), quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sỹ của ta đã ngã xuống, hy sinh xương máu, tính mạng trên các chiến trường. Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)Ban Giám đốc cùng Công đoàn trường Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng đã tổ chức một số hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa các anh hùng liệt sĩ và các gia đình là Đoàn viên Công đoàn có công với Cách mạng.

Sáng 27/7 Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Nham Biền đại diện đơn vị đã dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Qua đây nhằm tuyên truyền, giáo dục đến thế hệ hôm nay về truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ.


Tiếp đó là hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh và gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày Thương binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là: Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công; khẳng định sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Đặc biệt, giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của cha anh tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                             Người thực hiện: Phạm Thị Huệ