Bắc Giang: Một số lưu ý trong thực hiện chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THPT từ năm 2023


Công văn số 546/SGDĐT-GDTrH,GDTX ngày 24/4/2023 hướng dẫn thực hiện quy định về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh (HS) cấp trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Văn bản nhằm hướng dẫn cụ thể, chi tiết một số nội dung liên quan tới việc thực hiện chuyển trường đối với học sinh THPT trên địa bàn tỉnh cập nhật những thay đổi liên quan tới việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các quy định sửa đổi, bổ sung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Theo đó, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cần nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng các văn bản, những quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT về việc chuyển trường, tiếp nhận HS và hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập từ năm học 2023-2024; đối với thí sinh, về cơ bản trúng tuyển tại trường nào phải học tại trường đó đến hết cấp học, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Bộ GDĐT và của Sở.

Hiện nay, việc thực hiện chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp trung học phổ thông (THPT) được thực hiện chưa trên quy định tại Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và THPT; Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận HS tại các trường THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BDGĐT ngày 25/12/2002; Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT. Ngoài nội dung quy định tại các văn bản nêu trên, đối với Bắc Giang, Sở GDĐT làm rõ một số điểm cụ thể thủ tục HS chuyển đi, chuyển đến như sau:

HS chuyển đến (không phải trường THPT Ngô Sĩ Liên, các trường chuyên biệt) đáp ứng đồng thời các điều kiện

  • HS chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;
  • Trùng tổ hợp các môn học lựa chọn (Riêng HS lớp 12 năm học 2023-2024 không áp dụng nội dung này).
  • Lớp học có sĩ số không quá 45 HS/lớp.

HS chuyển đến trường THPT Ngô Sĩ Liên

  • Với HS trong tỉnh, ngoài những điều kiện như mục 2.2 nêu trên thì điểm chuẩn của HS thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT ban đầu bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn của HS thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Sĩ Liên.
  • HS tỉnh ngoài xin chuyển đến phải có kết quả xếp loại học tập đạt loại xuất sắc, xếp loại rèn luyện đạt loại tốt.
  • HS đã trúng tuyển và học tại các trường THPT trên địa bàn thành phố không được chuyển đến học tại trường THPT Ngô Sĩ Liên.

Một số trường hợp khác

  • HS của trường THPT Chuyên Bắc Giang và các trường PTDT Nội trú chuyển đi, chuyển đến: Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên và trường PTDT Nội trú do Bộ GDĐT quy định.
  • HS học tại các trường THPT ngoài công lập, HS học chương trình GDTX cấp THPT không được chuyển đến học tại các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.
  • Với những HS có nguyện vọng xin chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, Thủ trưởng các đơn vị xem xét khả năng tổ chức của nhà trường, các điều kiện khác để có thể đáp ứng nguyện vọng của HS. Tuy nhiên phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nêu tại công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 của Bộ GDĐT về hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm Công văn 546 của Sở GDĐT tại đây./.