SỞ GD – ĐT BẮC GIANG

TRUNG TÂM GDNN-GDTX YÊN DŨNG


GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Minh Phượng – Thị Trấn Nham Biền – H. Yên Dũng – Tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại/Fax: 0204 3759 666. 

Website: gdtxyendung.edu.vn

E.Mail: ttgdtxyendung@bacgiang.edu.vn 


I. Thành lập trung tâm

– Trung tâm GDTX Yên Dũng được thành lập ngày 15/1/1995 theo Quyết định số 236/QĐ của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc giang, trực thuộc Phòng Giáo dục đào tạo Yên Dũng.

– Ngày 29/8/1997 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 365/UB thành lập Trung tâm GDTX huyện Yên Dũng trực thuộc Sở Giáo dục và ĐàotạoBắcGiang.

– Ngày 5/6/2006 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 796/QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ và đổi tên thành Trung tâm GDTX – DN huyện Yên Dũng.

- Ngày 25 tháng 11 UBND tỉnh ra quyết định 680/QĐ-UBND đổi tên thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng

II. Chức năng, nhiệm vụ

a. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

– Chương trình xoá mù và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

– Chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ;

– Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

– Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT;

b. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất.

c. Tổ chức liên kết đào tạo.

- Liên kết đào tạo nghề, đào đào các trình độ từ trung cấp trở xuống

III. Cơ cấu tổ chức

a. Đội ngũ CBGV

– Biên chế: 21, hợp đồng: 6.

– Cán bộ quản lý: 03, gồm có: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc.

– Tổ chuyên môn: 03, gồm có:

+ Tổ Giáo dục thường xuyên: 9 giáo viên.

+ Tổ Đào tạo Nghề-Hướng Nghiệp: 6 giáo viên.

+ Tổ hành chính: 3.

– Công đoàn: 23 đoàn viên.

– Đoàn thanh niên: 490 ĐVTN

– Chi bộ có 11 đảng viên.

b. Chất lượng đội ngũ CBGV

– Trình độ: + Thạc sĩ :  2   ; Đại học: 17   ; TC: 2

+ Đạt chuẩn    2    trên chuẩn:   16

– Trung cấp LLCT: 6