Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo