Tin nhà trường

“Giai điệu tuổi hồng” là Hội thi được tổ chức định kỳ dành cho học sinh phổ thông đang học tập tại các trường tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm GDNN-GDTX trong toàn tỉnh nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Xem chi tiết

Ngày 24/3/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TTBGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung

Xem chi tiết

Thực hiện Hướng dẫn số 1494/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 28/09/2022 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học giáo dục QPAN năm học 2022 – 2023, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Dũng tổ chức hoạt động giảng dạy GDQP-AN năm học 2022-2023.

Xem chi tiết

Hưởng ứng 64 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động 'Tết trồng cây' (1959 - 2023); kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023); Thực hiện Công văn số 6594/UBND-NN ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 09/1/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng;

Xem chi tiết