ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ TRUNG TÂM GDNN-GDTX YÊN DŨNG THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

    ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2022)
    Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022); nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thàng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của ĐVTN. 
    Từ 17/3 - 21/3/2022, 05 Đoàn viên ưu tú của Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng đã  tham gia Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 2 diễn ra trong 05 ngày với 5 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong TKQĐ lên CNXH, Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
    Kết thúc khóa học cả 05 học viên đạt Loại Giỏi và Xuất Sắc.