Danh mục ý kiến

Về việc ban hành Quy chế quản lí, sử dụng Sổ theo dõi và đánh giá học sinh điện tử, Học bạ điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang

Xem chi tiết