KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022

                   HUYỆN ĐOÀN YÊN DŨNG

    BCH ĐOÀN TTGDNN-GDTX YÊN DŨNG

               Số:  07 -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    

Yên Dũng, ngày 26 tháng 02 năm 2022


KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022

Thực hiện kế hoạch năm học của BCH Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng, BCH Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, củng cố tổ chức Đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; xây dựng môi trường sống lành mạnh trong gia đình, cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          - Tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Chi bộ, Ban giám đốc cùng các Tổ chức, Đoàn thể trong Trung tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

II. CHỦ ĐỀ

               “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước ”

          III. NỘI DUNG

  • Hc tp

Phát động phong trào "Thi đua dạy tốt - học tốt" chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

2. Nề nếp

Với chủ đề "Xây dựng lớp học chủ động, tích cực, sạch sẽ, ngăn nắp"

- Tiếp tục duy trì đội xung kích an ninh theo dõi kỷ cương nề nếp ra vào lớp: Đi học, để xe, trang phục, giờ truy bài, cổng trường ATGT, đội mũ bảo hiểm của HS... Đặc biệt là theo dõi và phát hiện kịp thời các hiện tượng bạo lực học đường, hút thuốc lá, vi phạm TT ATGT và sử dụng điện thoại trong giờ để xử lý kịp thời;

- Toàn Trung tâm treo các băng zôn chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn ở trong sân trường và cổng Trung tâm ( Nội dung do BCH Đoàn cung cấp; Thời gian hoàn thành ngày 23/3/2022).

- 100% đoàn viên mặc đồng phục đúng quy định và chấp hành tốt nội quy của Trung tâm;

- Các chi đoàn vệ sinh trong lớp, rạc cỏ tại vị trí lớp mình được phân công phụ trách.

3. Phong trào TDTT

Thi bóng chuyền hơi: mỗi chi đoàn thành lập 1 đội ( 05 người ), (  khuyến khích đội nam nữ kết hợp) chia theo bảng thi đấu loại trực tiếp.  Khối 11 và 12 bốc thăm và thi đấu với nhau; Khối 10 bảng riêng và thi đấu nội bộ khối.

Các đội thi tự chuẩn bị về trang phục.

Các chi đoàn lập và nộp danh sách chậm nhất 10h00, ngày 20/3/2022

Thi đấu vòng loại vào 16h30 ngày 21 và 22/3/2022 ( thứ 2 và thứ 3)

 Dự kiến thi đấu chung kết  vào 7h30  thứ 6, ngày 26/3/2022.

4. Công tác xây dựng Đoàn, Hội và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

-Từ ngày 17-21/3/2022 cử 05 ĐVTN ưu tú tham gia lớp học cảm tình Đảng tại Trung tâm Chính trị Huyện. 

- Mở lớp học cảm tình Đoàn cho thanh niên ưu tú cho 3 khối 10,11 và 12: Mỗi chi đoàn khối 10 tối thiểu 15 thanh niên ưu tú, khối 11 tối thiểu 10 thanh niên ưu tú, khối 12 không quy định.

Danh sách nộp chậm nhất cho người phụ trách (21/3/2022 - Thứ 2 ). Thời gian học (dự kiến) sáng chủ nhật 27/3/2022.

           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           - BCH Đoàn Trung tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ phat động tháng thanh niên năm 2022.

          - Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kế hoạch tháng Thanh niên năm 2022 để xây dựng kế hoạch cho lớp chủ nhiệm.

          - Chi đoàn giáo viên phân công nhiệm vụ cho các đoàn viên phụ trách các phòng trào thi đua trong tháng thanh niên:

+ Về phong trào nề nếp: Đ/c Tân  phụ trách: tập hợp kết quả bằng văn bản báo cáo BCH trước 31/3/2022.

+ Về phong trào TDTT: Đ/c Tân+ Minh  phụ trách, lập kế hoạch, tổ chức tập hợp báo cáo kết quả bằng văn bản về BCH chậm nhất 27/3/2022.

+ Về phát triển Đoàn viên: Đ/c Long + Tân phụ trách, lập kế hoạch, tổ chức tập hợp báo cáo BCH chậm nhất 31/3/2022.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng Thanh niên năm 2022, đề nghị các đồng chí BCH Đoàn và các đồng chí GVCN các lớp nghiêm túc thực hiện./.

 

                                                                   TM. BCH ĐOÀN TRUNG TÂM

                                                         BÍ THƯ

                                                             Phạm Văn Long