TUYÊN DƯƠNG DANH HIỆU " HỌC SINH 3 TỐT" NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kì 2021-2022, nhằm động viên, ghi nhận và biểu dương các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và trong tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn các cấp triển khai, từ đó tạo động lực thúc đẩy các em tiếp tục cố gắng, phấn đấu rèn luyện tốt hơn, góp phần lan toả phong trào “Học sinh 3 tốt”.
      Năm học 2021 - 2022  công tác Đoàn tại Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng  đã có nhiều thành tích nổi bật, các ban ĐVTN tham gia tích cực vào các hoạt động chung, qua đó phát hiện và bồi dưỡng nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội. 
Đặc biệt, phong trào "Học sinh 3 tốt" vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau khi bình chọn một cách kĩ lưỡng và công bằng, sáng ngày 25/5/2022, BTV Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng  đã tuyên dương 05 đoàn viên đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt" cấp trường năm học 2021-2022.
dưới đây là một số hình ảnh của buổi tuyên dương " Học sinh 3 tốt" cấp Trung tâm: