Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/5/2023

Ngày 25/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 552/SGDĐT-KTKĐCLGD về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 (Hướng dẫn 552), theo đó, từ hôm nay 04/5/2023 đến 17h00 ngày 13/5/2023 thí sinh quy định tại Khoản 1 Điều 12 đáp ứng điều kiện dự thi theo Khoản 2 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành bắt đầu thực hiện đăng ký dự thi.

Thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) ở đâu?

Qua trang tương tác của Cổng TTĐT Sở GDĐT, hiện vẫn còn nhiều bạn thí sinh chưa rõ mình sẽ liên hệ ở đâu để được hướng dẫn và làm thủ tục ĐKDT, nhất là các bạn thí sinh tự do.

Theo Hướng dẫn 552, mỗi đơn vị có học sinh đang học lớp 12 và tham dự Kỳ thi là một điểm tiếp nhận ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (gọi tắt là đơn vị ĐKDT) cho thí sinh đang học lớp 12 của đơn vị mình; riêng các trường THPT: Sơn Động số 1, Lục Ngạn số 1, Lục Nam, Lạng Giang số 1, Yên Thế, Tân Yên số 1, Hiệp Hòa số 1, Việt Yên số 1, Yên Dũng số 1, Ngô Sĩ Liên (gọi chung là các đơn vị ĐKDT số 1) nhận thêm hồ sơ của các thí sinh tự do trên địa bàn huyện, thành phố.

Như vậy, các bạn thí sinh tự do cần khẩn trương tới đơn vị ĐKDT số 1 gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ ĐKDT.

Thí sinh cần lưu ý những gì trong quá trình ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT?

- Thí sinh có CCCD/CMND trước khi ĐKDT. Thí sinh phải dùng số CCCD/CMND thống nhất khi ĐKDT và đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT.

- Chuẩn bị hồ sơ để khai báo vào Phiếu ĐKDT trên phần mềm (đối với thí sinh ĐKDT trực tuyến) hoặc điền vào Phiếu ĐKDT (đối với thí sinh ĐKDT trực tiếp) đầy đủ và đúng các thông tin.

- Mọi hồ sơ, chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có) thí sinh nộp cho đơn vị ĐKDT trước ngày 14/5/2023, có thể bổ sung chậm nhất ngày 31/5/2023.

- Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023: Thực hiện ĐKDT trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi (QLT) (chỉ ĐKDT trực tiếp trong trường hợp bất khả kháng) và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT trực tiếp tại đơn vị, nơi thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023.

- Thí sinh tự do: Thực hiện ĐKDT và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị ĐKDT. Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, sẽ được đơn vị ĐKDT cấp tài khoản (là số CCCD/CMND của thí sinh) và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống QLT.

Ảnh minh họa

- Sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để đăng nhập vào Hệ thống QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu; thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình, trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì liên hệ với đơn vị ĐKDT để xin cấp lại. Tùy từng thời điểm tài khoản này được thí sinh dùng để biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trên Hệ thống QLT chậm nhất ngày 19/5/2023); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trên Hệ thống QLT chậm nhất ngày 06/6/2023); giấy báo dự thi; kết quả thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Thời hạn ĐKDT: Từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/5/2023.

Lưu ý: Trong thời hạn ĐKDT, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng theo quy định để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ; Các minh chứng để được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh ĐH, CĐ tại Phụ lục XVII kèm theo Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 của Bộ GDĐT.

- Sau khi kết thúc thời hạn ĐKDT, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

- Thí sinh tự do thuộc điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi có nguyện vọng được xem xét bảo lưu điểm thi theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Quy chế thi, cụ thể:

+ Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Bài thi/môn thi được bảo lưu điểm thi gồm: Bài thi độc lập đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên; bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1,0 (một) điểm; môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên;

+ Xác nhận điểm bảo lưu của thí sinh ĐKDT: Điểm bảo lưu do Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh ĐKDT Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra và xác nhận; trường hợp thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh khác với tỉnh đã dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thì điểm bảo lưu do Sở GDĐT nơi thí sinh đã dự thi năm 2022 kiểm tra và xác nhận.

- Thí sinh tự do thuộc điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi có học bạ theo chương trình THPT nào phải ĐKDT theo quy định dành cho chương trình đó. Nếu thí sinh bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2023 phải có xác nhận bản sao học bạ được cấp hoặc bản sao kết quả học tập THPT, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước do Sở GDĐT xác nhận.

- Ảnh của thí sinh là ảnh màu cỡ 4x6 cm, kiểu CCCD/CMND, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Ảnh của thí sinh (có thể quét ảnh thí sinh đã nộp hoặc nhập từ file ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp) phải được nhập ngay khi nhập Phiếu ĐKDT.

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ gồm những gì?

* Đối với thí sinh ĐKDT chưa tốt nghiệp THPT

- Đối với thí sinh đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức Kỳ thi:

+ 01 Phiếu ĐKDT;

+ 02 Phiếu ĐKDT (Phiếu số 1 và Phiếu số 2);

+ Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT;

+ Bản photocopy 2 mặt CCCD/CMND trên 1 mặt giấy A4;

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT (bản sao được chứng thực từ bản chính đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp);

+ Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao được chứng thực từ bản chính đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp);

+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Riêng xác nhận học sinh người dân tộc thực hiện theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc;

+ 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm.

- Đối với thí sinh tự do: Ngoài các hồ sơ quy định đối với thí sinh đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải có thêm:

+ 01 túi hồ sơ;

+ Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh ĐKDT về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Quy chế thi;

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

+ Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có).

* Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT:

+ 01 túi hồ sơ;

+ 02 Phiếu ĐKDT (Phiếu số 1 và Phiếu số 2);

+ Bản photocopy 2 mặt CCCD/CMND trên 1 mặt giấy A4;

+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao được chứng thực từ bản chính);

+ 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm;

+ 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

* Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung cấp:

+ 01 túi hồ sơ;

+ 02 Phiếu ĐKDT (Phiếu số 1 và Phiếu số 2);

+ 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm;

+ Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao được chứng thực từ bản chính);

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp (bản sao được chứng thực từ bản chính);

+ Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT (bản sao được chứng thực từ bản chính);

+ Bản photocopy 2 mặt CCCD/CMND trên 1 mặt giấy A4;

+ 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Và thí sinh không quên thực hiện theo chỉ dẫn và các mốc thời gian quan trọng trước, trong và sau Kỳ thi, trong đó có thời gian chi tiết từng buổi thi, môn thi...