HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

         Thực hiện Hướng dẫn số 1494/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 28/09/2022 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học giáo dục QPAN năm học 2022 – 2023, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Dũng tổ chức hoạt động giảng dạy GDQP-AN năm học 2022-2023.

       Hoạt động Giáo dục Quốc phòng và An ninh của trung tâm được tổ chức từ ngày 14-1/2023-19/1/2023 với mục đích giáo dục cho học sinh có những kiến thức, kỹ năng và thái độ cơ bản như sau:

       Về kiến thức: Có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm vẻ vang của dân tộc, của quân đội, công an và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha ta. Có những kiến thức cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, kỹ năng quân sự cần thiết vận dụng vào việc xây dựng nếp sống, sinh hoạt tập thể có kỷ luật trong nhà trường.

       Về kỹ năng: Có kỹ năng tối thiểu về điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật bộ binh; biết sử dụng súng tiểu liên AK; thực hành tập bắn trúng mục tiêu cố định bài 1B ban ngày bằng súng thật hoặc bằng thiết bị điện tử laser. Làm được các động tác từng người trong chiến đấu; có khả năng tự bảo vệ mình.

      Về thái độ: Xây dựng niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên, chiến sĩ tham gia vào các hoạt động về công tác quốc phòng và an ninh ở nhà trường, địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; góp phần hình thành lối sống có ý thức tổ chức kỷ luật của thế hệ trẻ.    

Các chiến sỹ tập trung nghe quy chế 

Để nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đạt hiệu quả tốt, Trung tâm đã chia ra 3 đại đội theo 3 khối học như sau:

Các trung đội của Đại đội 1: 279 chiến sĩ:

+ Trung đội 1: 10A1 + 10A2 + 10A3= 117 chiến sĩ;

+ Trung đội 2: 10A4 + 10A5 = 78 chiến sĩ;

+ Trung đội 3: 10A6 + 10A7= 84 chiến sĩ;

- Các trung đội của Đại đội 2: 226 chiến sĩ:

+ Trung đội 1: 11A1 + 11A2 +11A3 = 132 chiến sĩ;

+ Trung đội 2: 11A4 + 11A5= 94 chiến sĩ;

- Các trung đội của Đại đội 3: 218 chiến sĩ:

+ Trung đội 1: 12A1 + 12A4 = 92 chiến sĩ;

+ Trung đội 2: 12A2 + 12A3 + 12A5= 126 chiến sĩ;

          Sau 5 ngày học tập và luyện tập, dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của các thầy cô, các học viên của trung tâm đã cơ bản hiểu được truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân đội và một số nội dung cơ bản về quốc phòng; xác định được nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên, học viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; biết cách sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, làm được các động tác của người chiến sĩ, khi cần thiết có thể tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu.

Các học viên luyện tập làm quen với vũ khí

Các học viên luyện tập đội hình đội ngũ