Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới của ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang

Số/Kí hiệu 44/KH-SGDĐT
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới của ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày có hiệu lực 09/05/2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác HSSV
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Người ký

Tài liệu đính kèm

120230517211040.pdf