MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ KỲ THI TN THPT NĂM 2023

Ngày 24/3/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TTBGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ GDĐT, theo Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ GDĐT Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có một số điểm mới so với năm 2022, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng tổ chức tuyên truyền, học tập, nghiên cứu kỹ Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đến cán bộ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi TN THPT năm 2023, đặc biệt chú ý đến những điểm mới của kỳ thi để thực hiện đúng qui định.

Một số điểm mới cơ bản của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

1. Điều 10. Sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông

- Quy định rõ thành phần chứng kiến khi sử dụng điện thoại ở mỗi khu vực in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi: phải có sự chứng kiến của ủy viên làm nhiệm vụ giám sát (đối với khu vực in sao đề thi) hoặc Phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất (đối với khu vực coi thi) hoặc công an (đối với khu vực làm phách bài thi tự luận) hoặc thư ký Hội đồng thi (đối với khu vực chấm thi, phúc khảo).

- Không được sử dụng các thiết bị thu phát thông tin trong khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi, trừ các thiết bị quy định tại khoản 3 Điều 10 Quy chế thi.

2. Điều 13. Đăng ký dự thi

- Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

- Hồ sơ ĐKDT: Không có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Đơn vị đăng ký dự thi chỉ rà soát, cập nhật thông tin thí sinh đăng ký dự thi đối với đối tượng người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi.

3. Điều 14. Trách nhiệm của thí sinh

- Không được mang vào phòng thi: các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

- Bãi bỏ điểm n, khoản 4 Điều 14 của Quy chế thi: Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

4. Điều 18. In sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tại Hội đồng thi: Trong số các ủy viên Ban In sao đề thi có 01 ủy viên làm nhiệm vụ giám sát.

5. Điều 19. Bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại Điểm thi: Nhãn niêm phong tủ đựng đề thi, bài thi phải có đủ chữ ký của Trưởng Điểm thi, thư ký Điểm thi và công an.

6. Điều 20. Ban Coi thi: Tại Điểm thi, có một Phó Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn của cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất.

7. Điều 21. Làm thủ tục dự thi cho thí sinh: Trong ngày làm thủ tục dự thi, Trưởng Điểm thi phân công các thành viên tại Điểm thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, phổ biến Quy chế thi; xác nhận những sai sót về thông tin của thí sinh trong Phiếu đăng ký dự thi và chuyển những thông tin này cho Ban Thư ký Hội đồng thi xem xét, cập nhật vào phần mềm quản lý thi.

8. Điều 24. Khu vực chấm thi: Trên nhãn niêm phong Phòng chứa bài thi, tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi phải có đủ chữ ký của người giữ chìa khóa, lãnh đạo Ban Chấm thi và công an.

9. Điều 25. Ban Làm phách bài thi tự luận: Việc gieo phách chỉ được thực hiện trong khu vực cách ly dưới sự chứng kiến của người làm nhiệm vụ giám sát do Giám đốc Sở GDĐT điều động.

10. Điều 27. Chấm bài thi tự luận: Khi nhập điểm, phải có ít nhất 03 người tham gia: 01 người đọc, 01 người nhập vào phần mềm và 01 người giám sát, kiểm tra.

11. Điều 31. Quản lý điểm bài thi: Dữ liệu kết quả thi phải lưu vào 02 đĩa CD giống nhau, được niêm phong và lập biên bản niêm phong dưới sự chứng kiến của công an.

12. Điều 33. Phúc khảo bài thi: Khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo bài thi tự luận trở lên.

13. Điều 39. Điểm ưu tiên: Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu...

Kỳ thi TN THPT năm 2023 đang đến gần, để nâng cao kết quả thi TN THPT Ban giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Dũng đang chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền đến toàn thể CBGV và học viên tập trung ôn luyện và có sự lựa chọn định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt.

                                                                                        Nam Thái