Ngành Giáo dục đồng hành cùng Công an tỉnh và Tỉnh đoàn triển khai cao điểm cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân


Chiều ngày 24/5/2023, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang diễn ra Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp liên ngành phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo các cơ quan ký kết Kế hoạch phối hợp.

Chủ trì Hội nghị ký kết có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn; Nhà giáo Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các đơn vị chuyên môn liên quan thuộc các cơ quan Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang và Sở GDĐT.

Kế hoạch phối hợp liên ngành là một trong các giải pháp trọng tâm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tiện ích của tài khoản Định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; sự đồng thuận, tích cực tham gia đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang. Qua triển khai Kế hoạch nhằm tuyên truyền rộng rãi, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử.

Hiện toàn tỉnh đã có 331.358 công dân cài đặt và kích hoạt định danh điện tử, số công dân trong độ tuổi chưa kích hoạt còn trên 1,2 triệu công dân. Theo đó, để đạt được mục tiêu nêu trên, cũng như nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao, 03 ngành Công an, Tỉnh đoàn, Giáo dục cùng phối hợp chặt chẽ, triển khai một cách đồng bộ các giải pháp, biện pháp, phấn đấu mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh, sinh viên vừa tự cài đặt thành công và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 và hướng dẫn tối thiểu 15 người dân cài đặt, đăng ký thành công trong giai đoạn cao điểm triển khai Kế hoạch phối hợp từ ngày 25/5/2025 đến ngày 15/6/2025.

Ngay sau Hội nghị ký kết Kế hoạch liên ngành, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và Sở GDĐT phối hợp thành lập các nhóm phối hợp liên ngành để điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở. Các ngành sẽ triển khai ngay bằng văn bản, hướng dẫn cụ thể các đơn vị triển khai bảo đảm mục tiêu kế hoạch đã xác định.

NL