tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2024