V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh